ʙʀᴜɴᴀ sᴛᴜᴅᴀʀᴛ

ʙʀᴜɴᴀ sᴛᴜᴅᴀʀᴛ

brustudart

⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌴 ᶠᴵᴺᴰ ᵞᴼᵁᴿˢᴱᴸᶠ ᴬᴺᴰ ᴮᴱ ᵀᴴᴬᵀ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀📱 ᴬᴺᴰ 📷. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Media : 2700
Followers : 2794
Following : 708
Puan : 87.9392528964182
https://scontent.cdninstagram.com/vp/7440aa2da03b0d2137f27a9b7e0a2515/5B4B97ED/t51.2885-15/s320x320/e35/29088478_196263774494646_6238051199820496896_n.jpg
Deck Norte -Pontão Da Asa Norte 🤸🏼‍♂️ ᴼᴺᴱ, ᵀᵂᴼ, ᵀᴴᴿᴱᴱ,ᴳᴼ!
🤸🏼‍♂️ ᴼᴺᴱ, ᵀᵂᴼ, ᵀᴴᴿᴱᴱ,ᴳᴼ!
https://scontent.cdninstagram.com/vp/14e6c65df7e5ee4fb5574b830f46fdca/5B2E5770/t51.2885-15/s320x320/e35/29090116_1863152620382833_3543013870744371200_n.jpg
Brasília, Brazil 🌿 ᶠᴿᴱᴱᴰᴼᴹ.
🌿 ᶠᴿᴱᴱᴰᴼᴹ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/d8a4c3fc0c3ff8f97131164dceab0a5e/5B2CDD57/t51.2885-15/e35/p320x320/28764486_228396347734035_3309180754340085760_n.jpg
Brasilia TV Tower 🧡ᶜᴬᴿᴿᴱᴳᴬᴰᴼ.
🧡ᶜᴬᴿᴿᴱᴳᴬᴰᴼ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/13fd1ee6ac5f6463a48b600d86978806/5B45D9B6/t51.2885-15/e35/p320x320/28766858_1961192687543557_3949728891215544320_n.jpg
Rio de Janeiro ☁️☁️☁️ ᴸᴵᴷᴱ ᴬᴺ ᴱᴬᴳᴸᴱ.
☁️☁️☁️ ᴸᴵᴷᴱ ᴬᴺ ᴱᴬᴳᴸᴱ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/6dbbec30bc3095b9748b39cee79d7397/5B4543E4/t51.2885-15/e35/p320x320/28765175_173547033299515_3169057446308085760_n.jpg
Deck Norte -Pontão Da Asa Norte 💙🛶
💙🛶
https://scontent.cdninstagram.com/vp/cf5400ec9b6310a961aacb03142ff196/5B330094/t51.2885-15/s320x320/e35/28763427_1241756175956125_343998928762437632_n.jpg
Deck Norte -Pontão Da Asa Norte 💛💙🧡
💛💙🧡
https://scontent.cdninstagram.com/vp/62fda90f737b4be7e2bca9f3e0eee152/5B44E295/t51.2885-15/s320x320/e35/28763186_1657251241023452_491455017279029248_n.jpg
Praça Dos Cristais 🤸🏼‍♂️ᶜᴼᴺᵀᴼᴿᶜᴵᴼᴺᴵˢᴹᴼ.
🤸🏼‍♂️ᶜᴼᴺᵀᴼᴿᶜᴵᴼᴺᴵˢᴹᴼ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/d28f5d283883715da5857e880b12f958/5B29926B/t51.2885-15/s320x320/e35/28752971_122638318501801_694389657919553536_n.jpg
Deck Norte -Pontão Da Asa Norte 💙 ᴱᵁ ᴬᴹᴼ ᴮˢᴮ.
💙 ᴱᵁ ᴬᴹᴼ ᴮˢᴮ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/f31a1372b827e2384011c49dcf2d477c/5B2FFE3F/t51.2885-15/e35/p320x320/29095424_144168366410773_2258681150157357056_n.jpg
Brasília, Brazil 💜🌿ᴰᴬˢ ᶜᴼᴵˢᴬˢ ˢᴵᴹᴾᴸᴱˢ ᴰᴬ ᵛᴵᴰᴬ.
💜🌿ᴰᴬˢ ᶜᴼᴵˢᴬˢ ˢᴵᴹᴾᴸᴱˢ ᴰᴬ ᵛᴵᴰᴬ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/1f282ccc756d211edbd0eb8d6afd24d1/5B34037C/t51.2885-15/e35/p320x320/28750927_1321959511239469_8961527160925847552_n.jpg
Brasília, Brazil 🧡 BsB.
🧡 BsB.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/d3dc291f559329dab726b52e9c4f9e46/5B2B8D73/t51.2885-15/e35/p320x320/28754274_154062011936338_1459793280068747264_n.jpg
Praia De Taperapuan 💙 ᴰᴱˢᴱᴶᴼ ᴰᴱ ᵀᴼᴰᴼˢ ᴼˢ ᴰᴵᴬˢ.
💙 ᴰᴱˢᴱᴶᴼ ᴰᴱ ᵀᴼᴰᴼˢ ᴼˢ ᴰᴵᴬˢ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/6b72280da33a3ca266a94869fb5e9fe3/5B3FC3D1/t51.2885-15/e35/p320x320/29090240_158949324918604_4138937323184193536_n.jpg
Juscelino Kubitschek bridge 🌈 ˢᴼᴹᴱᵂᴴᴱᴿᴱ ᴼᵛᴱᴿ ᵀᴴᴱ ᴿᴬᴵᴺᴮᴼᵂ.
🌈 ˢᴼᴹᴱᵂᴴᴱᴿᴱ ᴼᵛᴱᴿ ᵀᴴᴱ ᴿᴬᴵᴺᴮᴼᵂ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/fcc542b5be0b98a4fe4d578835b07ca9/5B419406/t51.2885-15/e35/p320x320/28752567_1588476974567126_6062795488803946496_n.jpg
ʙʀᴜɴᴀ sᴛᴜᴅᴀʀᴛ 💜 ᵀᴼᵂᴱᴿ. https://scontent.cdninstagram.com/vp/fcc542b5be0b98a4fe4d578835b07ca9/5B419406/t51.2885-15/e35/p320x320/28752567_1588476974567126_6062795488803946496_n.jpg 2018-03-15
💜 ᵀᴼᵂᴱᴿ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/eb3e98101d81d96f042767ab0a363bb0/5B2EEF64/t51.2885-15/e35/p320x320/29087344_212858379453601_5003382783804964864_n.jpg
Brasília, Brazil 💦 ᴾᴿᴱᴾᴬᴿᴬ ᴼ ☂️.
💦 ᴾᴿᴱᴾᴬᴿᴬ ᴼ ☂️.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/9f618c15277700addb12a0ea44e9167e/5B2F5A5E/t51.2885-15/e35/p320x320/28436528_158664448279159_2522731251274612736_n.jpg
Brasília, Brazil 💜
💜
https://scontent.cdninstagram.com/vp/4610fca25c025b8a18400369e3c9602a/5B333785/t51.2885-15/e35/p320x320/28752362_1823228471304759_572992591981707264_n.jpg
Brasília, Brazil ‼️ ᴿᴱᶠᴸᴱˣᴼˢ.
‼️ ᴿᴱᶠᴸᴱˣᴼˢ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/021e7181d3ce6ed16446ba2ae9a71d65/5B4AE34E/t51.2885-15/e35/p320x320/28432978_570421549991759_2620958347335041024_n.jpg
Brasília, Brazil 💜 ᶜᴱᵁᴰᴱᴮˢᴮ.
https://scontent.cdninstagram.com/vp/49b025bdb05e92aa40c3ccf2709e87d0/5B756A0E/t51.2885-15/e35/p320x320/28765647_186691165274156_3820438517201240064_n.jpg
ʙʀᴜɴᴀ sᴛᴜᴅᴀʀᴛ 💛 ᴴᴱᴬᴰ ᴵᴺ ᵀᴴᴱ ᶜᴸᴼᵁᴰˢ. https://scontent.cdninstagram.com/vp/49b025bdb05e92aa40c3ccf2709e87d0/5B756A0E/t51.2885-15/e35/p320x320/28765647_186691165274156_3820438517201240064_n.jpg 2018-03-12
💛 ᴴᴱᴬᴰ ᴵᴺ ᵀᴴᴱ ᶜᴸᴼᵁᴰˢ.
Suggested Tags